Oświadczenie o odstąpieniu od umowy kupna - Ksiegarnia

Najczęściej kupowane

Informacja

Wydawcy

Miejscowość, data

???????????????

???????????????

???????????????

Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

Adres konsumenta(-ów)

Dom Wydawniczy LIMBUS

ul. Asnyka 4/1

85-074 Bydgoszcz

Oświadczenie

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

Ja/My (*)???????.?????niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*)odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ????????????..??

umowy dostawy następujących rzeczy(*) ??????????????????????..

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)???????????????..??????.

??????????????

Podpis konsumenta(-ów)

(*) Niepotrzebne skreślić

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru