zamknij

Nasza strona używa plików cookies (ciasteczka) tylko i wyłącznie do identyfikacji użytkowników naszego serwisu. Nie zbieramy w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w tych plikach (tzw.žciasteczkach). Wyłączenie obsługi cookies uniemożliwi zalogowanie się w serwisie i w związku z tym nie będą dostępne treści dla zarejestrowanych użytkowników. Szczegóły znajdziesz w naszej polityce prywatności.

Regulamin Księgarni Domu Wydawniczego LIMBUS

I. Postanowienia ogĂłlne

1. Księgarnia Domu Wydawniczego LIMBUS prowadzona jest przez Dom Wydawniczy LIMBUS Sp. z o.o. z siedzibą przy ulicy Pomorska 6 w Bydgoszczy, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym Sądu Okręgowego miasta Bydgoszczy Wydział XIII Gospodarczy pod numerem 163269. Kapitał zakładowy 50.000 zł. Działalność ta jest skierowana do użytkowników indywidualnych i odbywa się w zgodnie z obowiązującym prawem.
REGON: 090019481 
NIP: 554-023-17-11

2. Klient, składając zamówienie, zawiera umowę sprzedaży zamawianych towarów z Księgarnią Domu Wydawniczego LIMBUS.


3. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu. 

II. Składanie zamówień

1. Ceny towarów znajdujących się w ofercie Księgarni Domu Wydawniczego LIMBUS oraz kosztów wysyłki wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

2. Dom Wydawniczy LIMBUS zastrzega sobie prawo do zmiany cen towarów znajdujących się w ofercie bez uprzedzenia. Zmiana cen nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji.

3. Przez złożenie zamówienia należy rozumieć wypełnienie formularza zamówienia znajdującego się na stronach serwisu www.limbus.com.pl i akceptacja tego zamówienia poprzez kliknięcie na przycisk ?Zamawiam z obowiązkiem płatności?.

4. Poprawnie złożone zamówienie definiuje następujące kwestie:
a. dane kontaktowe i adresowe: zamawiającego, odbiorcy i płatnika
b. co najmniej jedną pozycję określonego produktu wraz z ceną
c. koszty wysyłki 
d. sposób płatności 

4. Księgarnia Domu Wydawniczego LIMBUS w każdym wypadku zastrzega sobie prawo weryfikacji dokonanego zamówienia oraz jego anulowania w przypadkach uzasadniających wątpliwość co do jego rzetelności.

5. Do kaĹźdego zamĂłwienia wystawiana jest faktura VAT.

III. Potwierdzenie i weryfikacja zamówień

1. Poprawnie złożone zamówienie potwierdzane jest za pomocą automatycznej wiadomości wysyłanej na adres e-mail klienta.

IV. Dostarczanie zamĂłwionych wydawnictw

1. Księgarnia Domu Wydawniczego LIMBUS zobowiązuje się do dostarczenia Klientowi wydawnictw znajdujących się w aktualnej ofercie w terminie do 7 dni od momentu weryfikacji zamówienia. Czas ten obowiązuje dla dni roboczych.

2. Wszystkie zamówione przez kupujących wydawnictwa są wysyłane za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej DPD przesyłkami za pobraniem, zapłata za zamówione i dostarczone wydawnictwa następuje przy odbiorze od przedstawiciela Poczty Polskiej lub kurtiera. W przypadku płatności na konto bankowe, przesyłki dostarczane są także za pośrednictwem Poczty Polskiej lub Firmy Kurierskiej DPD. W przypadku złożenia zamówienia o wartości powyżej 180 zł. Stosujemy wysyłkę na koszt Wydawnictwa.

V. Gwarancja i rękojmia

1. Wszystkie wydawnictwa oferowane przez Księgarnie Domu Wydawniczego LIMBUS są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, chyba że w opisie towaru zaznaczono inaczej.

2. W każdym przypadku wszystkie wydawnictwa objęte są 12 miesięczną rękojmią Księgarni Domu Wydawniczego LIMBUS na warunkach wynikających z kodeksu cywilnego.

VI. Zwroty towarĂłw

1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta(Dz.U. 2014 poz.827) o prawach konsumentów - Klient, który zakupił towar poza lokalem oferującego go przedsiębiorstwa ma prawo zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki.

2. W przypadku odstąpienia od umowy koszt dostarczenia zwracanego towaru ponosi Klient. Oświadczenie odstąpienia od umowy sprzedaży można złożyć na formularzu do pobrania TUTAJ.

3. Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.


VII. Postanowienia końcowe

1. Dane osobowe Klientów podlegają ochronie zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności Księgarni Domy Wydawniczego LIMBUS.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego i Ustawy z dnia 30.05.2014r. o prawach konsumentów.

3. Księgarnia Domu Wydawniczego LIMBUS zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego regulaminu bez uprzedzenia.